Normy prawne dzielimy ze względu na adresata, ze względu na charakter obowiązywania oraz ze względu na odniesienie się do aktów normatywnych. Dzieląc normy prawne ze względu na adresata

Przeczytaj więcej o: Podział norm prawnych